Archivo de la categoría: actos

O presidente do Parlamento inaugurou en Fonseca o simposio “Os anos máis felices: Otero en Compostela”, organizado pola Fundación Otero Pedrayo

IMG_3691O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, considera que “Galicia está en débeda con Otero Pedrayo e con toda a súa xeración”. Ao seu xuízo, “eles son os auténticos pais fundadores da Autonomía de Galicia e case todos pagaron un altísimo prezo  por ese servizo: coa súa vida, coa cadea, co desterro, co exilio ou, como no caso de Don Ramón, sendo afastado da docencia, castigado sen emprego e soldo, entre 1937 e 1948”.

Santalices efectuou esta reflexións no acto inaugural do simposio “Os anos máis felices: Otero en Compostela,  organizado pola Fundación Otero Pedrayo no marco do denominado “Abril Oteriano”. O acto celebrouse no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, en Santiago.

A xuízo do titular da Cámara galega, Otero Pedrayo foi “un modelo a seguir”, na medida en que o caracterizaban cualidades como o seu “profundo compromiso galeguista, a súa inquebrantable honestidade e coherencia persoal e política, as súas fortes conviccións éticas e a súa infatigable curiosidade intelectual”.

Logo de referirse aos anos de docencia de Otero Pedrayo na Universidade de Santiago e os cambios rexistrados desde entón, o presidente do Parlamento recordou que, ao longo das últimas décadas, “Galicia dotouse das súas propias institucións de autogoberno e, canda este proceso, avanzamos tamén en autoestima e en autocoñecemento. Sen intención algunha de caer na autocompracencia, é de xustiza recoñecer que a lingua e a cultura de Galicia están hoxe normalizadas grazas, en parte, ao traballo dos nosos devanceiros, e grazas tamén ao autogoberno que entre todos fomos edificando”. Agregou Santalices que “canda a lingua e a cultura avanzan tamén a ciencia e a economía; avanza, en suma, a sociedade galega no seu conxunto”.

O acto inaugural contou tamén coa participación, entre outros, do reitor da Universidade de Santiago, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o presidente da Fundación Otero Pedrayo, e os presidentes do Consello da Cultura Galega e da Real Academia Galega.

Logo do acto inaugural, o presidente do Parlamento presentou a Ramón Villares Paz que, nese mesmo simposio, pronunciou unha conferencia titulada “De Trasalba a Compostela”.

Logo de compartir cos asistentes o extenso perfil académico e intelectual do profesor Villares Paz, Santalices subliñou o “paralelismo” entre a produción bibliográfica de Ramón Villares e as preocupacións, vivencias e traballo de Otero Pedrayo. Cuestións como a xeografía, o agro, o ocaso da fidalguía ou os retos da cultura galega  son “asuntos presentes na obra e no pensamento destes dous eruditos galegos”, en palabras de Santalices, que destacou tamén a “paixón compartida pola lusofonía” de Otero Pedrayo e Villares Paz.

Anuncios

O Parlamento acolleu este mediodía a presentación dun libro que glosa a historia do Consello de Contas de Galicia no seu primeiro cuarto de século de vida

“A sociedade reclama, e con razón, transparencia, apertura e rendición de contas por parte das institucións públicas e os responsables da súa xestión”. A reflexión foi efectuada este mediodía polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, na presentación do libro 25 aniversario do Consello de Contas de Galicia, presentado no Pazo do Hórreo.

DSC_0004O titular do Lexislativo galego considerou que os autores do vixente Estatuto Galego “foron auténticos visionarios, adiantados ao seu tempo que tiveron clara a necesidade de dotar á Comunidade Autónoma dun órgano de control externo”, o actual Consello de Contas.

Transcorrido máis de un cuarto de século desde a súa posta en marcha, e logo da última reforma normativa, o Consello de Contas “foi reforzado nas súas competencias e tamén –feito non menos importante- na súa autonomía”, autonomía que sempre formou parte dos “alicerces” do Consello, como acreditan, en opinión de Santalices, os sucesivos informes emitidos por este órgano fiscalizador.

A xuízo do presidente do Parlamento, o reforzamento da autonomía e da independencia do Consello de Contas serviu tamén para emitir unha “mensaxe de confianza” á sociedade, no sentido de que “os recursos públicos, recursos de todos, non só deben ser xestionados con eficacia e con eficiencia, senón que están sometidos a unha fiscalización rigorosa, blindada fronte a calquera hipotética interferencia”.

Lembrou Santalices que o reforzamento das competencias do Consello de Contas en materia de prevención da corrupción se efectuou tendo en conta a “experiencia e bo facer do persoal da institución, sen incorrer en incrementos orzamentarios dificilmente asumibles”.

O presidente do Parlamento foi precedido no uso da palabra polo conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo López, e pola  coordinadora do libro e conselleira do Consello de Contas, María Begoña Villaverde Gómez.

O Parlamento súmase a celebración do Día do Pobo Xitano e fai un chamamento a prol da integración

O Parlamento de Galicia acolleu esta tarde un acto institucional enmarcado na conmemoración do Día Internacional do Pobo Xitano, que se celebra o 8 de abril de cada ano para facer visible a realidade e os problemas da que é considerada a maior minoría étnica de Europa.

IMG_2945O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu a unha delegación da Fundación Secretariado Xitano. No transcurso do encontro proxectouse o vídeo Partir de Cero, unha iniciativa encamiñada a poñer de manifesto a discriminación e o rexeitamento que padecen xitanas e xitanos.

O presidente do Lexislativo galego expresou, facéndose eco do sentir dos 75 deputados e deputadas da Cámara, o “desexo da plena integración e do benestar do pobo xitano”.

Santalices Vieira felicitou á Fundación Secretariado Xitano polo traballo que está a desenvolver no ámbito da integración e amosouse convencido de que, malia os obstáculos aos que se enfrontan estas persoas, “non todas as portas están pechadas”, como se conclúe logo de ver o vídeo proxectado no acto.

Subliñou o titular do Lexislativo galego que “a mellor ferramenta para acadar a plena integración en todos os ámbitos pasa pola educación e pola formación”.

Por iso, Santalices instou ás familias xitanas a esforzarse por fidelizar e mellorar o rendemento académico dos máis novos porque “nin o abandono nin o fracaso escolar admiten desculpas”.

O presidente da Cámara animou tamén aos integrantes da comunidade xitana a enviar as súas propostas ao Parlamento. “Serán para nós un estímulo”, dixo.

O acto contou tamén coa intervención da directora territorial da Fundación Secretariado Xitano-Galicia, Eva Vera Ledo; e do director xeral de Inclusión da Consellería de Política Social da Xunta, Arturo Parrado Puente. Asistiron representantes dos grupos parlamentarios e do Valedor do Pobo.

Acto de entrega das Medallas do Parlamento de Galicia 2018

IMG_0883

O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá o acto de entrega das Medallas da Cámara que, nesta ocasión presentan un “marcado acento social” ao recoñecer o traballo das Cáritas Diocesanas de Galicia, Aldeas Infantiles SOS Galicia e a Confederación Galega de  Persoas con Discapacidade (COGAMI).

O titular do Lexislativo galego, Miguel Ángel Santalices Vieira, recordou que a institución que preside  se esforza para  ser e actuar como o “espello no que se sentan fielmente reflectidos cada galega e cada galego” e considerou que a concesión destas Medallas “nos permite avanzar nese obxectivo, na medida en que unha inmensa maioría social se identifica co recoñecemento institucional que hoxe tributamos”.

Con todo, Santalices explicou que canda as tres entidades concretas galardoadas hoxe, “queremos recoñecer a todas as organizacións que, case sempre caladamente, ofrecen apoio e confortan a quen máis o precisa”.

O acto celebrouse no Salón dos Reis do Parlamento de Galicia e contou coa asistencia de numerosas personalidades. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo pronunciou o discurso de clausura.

Centrándose no labor das entidades galardoadas, o presidente do Parlamento lembrou que aínda que a asistencia á infancia vulnerable está plenamente normalizada na actualidade, “non sempre foi así”. “Desde os seus inicios –afirmou-, Aldeas Infantiles ofreceu un modelo de acollemento e atención avanzado, inspirado no agarimo, a protección e o apoio ao que todo neno ou nena ten dereito e do que xamais debería verse privado”.

A xuízo de  Santalices, Aldeas Infantiles “supuxo un radical cambio de paradigma, deixando atrás o modelo dos vellos hospicios e apostando sen complexos pola tenrura e os estímulos positivos”.

Logo de referirse á intensa crise económica que “agrediu con dureza a persoas e familias”, o  presidente do Parlamento sinalou que “por fortuna, organizacións como Cáritas –pero Cáritas moi especialmente- chegaron e chegan alí onde os poderes públicos non alcanzan”. Por iso, agregou que “nunca agradeceremos abondo o esforzo de todo o equipo de Cáritas” e sinalou que, “con razón, Cáritas ten acadado o recoñecemento unánime da sociedade española e galega, agradecemento que o Parlamento de Galicia quere expresar a través desta Medalla”.

Santalices Vieira afirmou que aínda que “avanzamos pola senda da recuperación”, esta “non será completa nin debemos darnos por satisfeitos mentres os efectos positivos non se estendan a cantos o precisan, incluíndo colectivos e persoas que viven na marxinación ou na exclusión, como algunhas das que centran os desvelos das entidades hoxe recoñecidas”.

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) resultou tamén distinguida no acto de hoxe xa que, en palabras do presidente da Cámara, “o acento social destas medallas non sería  tal sen ter en conta as entidades que operan no ámbito da discapacidade, unha realidade que a ninguén pode deixar indiferente”.

De COGAMI, Santalices destacou que, malia a súa relativamente curta historia, esta organización “ten demostrado con feitos o enorme potencial das persoas con discapacidade, persoas coma nós, mais con capacidades diferentes” e fixo un chamamento ao conxunto da sociedade para apoiar a inserción laboral deste colectivo.

“Do mesmo xeito que este Parlamento está dando pequenos pasos –acordes coas súas modestas posibilidades- para integrar as persoas con discapacidade, estou convencido de que a maioría das empresas e institucións poden facer o mesmo. Todos estamos obrigados a facer máis”, dixo o presidente da Cámara.

O presidente do Parlamento aproveitou a súa intervención para referirse  ás  obrigas de deputados e deputadas na súa condición de “lexítimos representantes” do pobo galego.

Recordou Santalices a “obriga de exemplaridade no noso actuar cotiá, no ámbito público e tamén no privado. A ética sempre por riba da política”.

“Obriga de procurarmos o entendemento, malia que ás veces partamos de posicións antagónicas”, subliñou o titular do Lexislativo galego antes de apuntar a necesidade de “respectar ao adversario político”, ao que “xamais” debe considerarse inimigo.

Apuntou tamén Santalices a obriga que deputadas e deputados teñen de profesar un “respecto escrupuloso ao marco normativo e institucional que entre todos fomos construíndo desde o diálogo ao longo destas catro décadas de democracia parlamentaria en España e en Galicia”.

“Obriga de respectarmos a separación de poderes, esencial para salvagardar a democracia; e obriga tamén de acatar as decisións xudiciais –todas as decisións xudiciais- con independencia do posicionamento persoal ou ideolóxico de cadaquén”, apuntou.

Recordou o presidente do Parlamento que a entrega das Medallas da Cámara se celebra coincidindo co aniversario da promulgación do vixente Estatuto de Autonomía, o 6 de abril de 1981. “Culminada así –afirmou- a longa noite de pedra que nos privara de democracia e de autonomía; e comezabamos un camiño ilusionante no que, coas achegas de todas e todos, fomos edificando o noso autogoberno, galego, autónomo e leal co marco institucional español e europeo do que formamos parte indisoluble”.

Un proceso que é “consecuencia directa” da Constitución española de 1978, da que se derivan “40 anos de estabilidade e crecemento”.IMG_1343

Acto de entrega do nomeamento como fillo predilecto de Muros e a imposición da medalla da vila ao profesor Juan Jesús Gestal

20180401_santalices_08O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou este mediodía no acto de entrega do nomeamento como fillo predilecto de Muros e a imposición da medalla da vila ao profesor Juan Jesús Gestal Otero, natural desa localidade.

No acto, que tivo como escenario a Casa da Cutlura de Muros, Santalices Vieira destacou a intensa traxectoria do Dr. Gestal Otero, catedrático emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago, na que foi decano da Facultade de Medicina.

O presidente do Parlamento felicitou á Corporación municipal de Muros pola distinción que hoxe foi entregada ao Dr. Gestal Otero, ao que Santalices lle agradeceu “a súa docencia e a preocupación que tivo sempre por formarnos; nunca descansou nese traballo”.

Destacou tamén o presidente do Lexislativo galego a capacidade do profesor Gestal  para transformar, a partir de 1978, a asignatura de Hixiene e Medicina Preventiva,  unha materia “difícil e áspera”, nunha “asignatura amable”. “Grazas por inculcarnos  a importancia da saúde pública”, continuou Santalices dirixíndose ao profesor Gestal Otero, do que tamén destacou a decisión “valente” de implantar a vacinación contra a meninxite, unha medida que “lle temos que agradecer” porque “evitou moitas mortes e moitas secuelas desa enfermidade”.

O titular da Cámara galega subliñou tamén o traballo do profesor Gestal para dotar a Santiago dunha nova Facultade de Medicina e valorou a “xenerosidade” coa que atendeu e orientou sempre  as consultas ou problemas que se lle plantexaron, como “eu mesmo, desde o Parlamento”.

Santalices agradeceu, igualmente, os consellos recibidos do profesor Gestal á hora de orientar a súa carreira profesional cara a xestión sanitaria; e tamén a súa decidida aposta pola transferencia das competencias sanitarias á Comunidade Autónoma de Galicia, cando se plantexou esta posibilidade.

Durante o acto, Santalices Vieira deu lectura a unha mensaxe da presidenta do Congreso dos Deputados Ana Pastor, que desculpou a súa asistencia ao acto  e destacou a “vocación de servizo público” do homenaxeado.

Clausura do Foro Internacional Universitario “O valor dos dereitos humanos no Camiño de Santiago”

20180323_134628O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, clausurou este mediodía, no Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia da USC, o Foro Internacional Universitario O valor dos dereitos humanos no Camiño de Santiago: potenciando o poder do turismo para promover o diálogo intercultural e a consecución dos obxectivos de desenvolvemento. Trátase dun proxecto pioneiro promovido pola Organización Mundial do Turismo (OMT), Helsinqui España e o Grupo Compostela de Universidades que reúne a máis de 110 estudantes de 19 universidades de 13 países de todo o mundo.

Santalices explicou que “nada do que sucede na nosa contorna resulta alleo ao Parlamento, máxime nesta etapa, na que estamos empeñados en abrir portas e xanelas da institución e multiplicar a súa presenza social e académica para facela máis próxima, máis coñecida e, se é posible, máis querida por parte da cidadanía que nos elixe e á que nos debemos”. Agregou que tanto no Parlamento de Galicia como nas restantes Cámaras “estamos necesitados das ideas e das achegas da xente nova, do colectivo universitario, como o que vostedes representan e no que reside o futuro da humanidade”.

O presidente da Cámara destacou a riqueza lingüística, cultural e histórica da Comunidade, pero apuntou que tanto estes como calquera outro elemento identificador “xamais deberían ser usados como barreira. Ben ao contrario, sentímomos plenamente galegos, pero ese é  tamén o noso xeito de reivindicar a nosa condición irrenunciable de españois e de europeos de pleno dereito”.

Santalices pronunciou a súa intervención en galego para enxalzar “o idioma propio de Galicia, unha das dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma, un auténtico tesouro do que nos sentimos orgullosos e que cultivamos nun espírito de bilingüismo cordial, en harmonía”. Os congresistas puideron seguir a intervención por escrito nunha edición trilingüe (galego, castelán e inglés).

Recordou que no Paraninfo da Facultade de Xeografía da USC, Otero Pedrayo pronunciou hai 60 anos o seu discurso de despedida da aulas e o fixo en galego, empregando este idioma na universidade por vez primeira  despois da Guerra Civil.

Explicou o presidente do Parlamento de Galicia que “esta forma nosa de nos relacionar e de ollar o mundo está intimamente relacionada co espírito europeo, perfectamente recollido no lema  da UE, `Unida na diversidade´, que reflicte o dobre obxectivo da Unión: traballar conxuntamente a prol da paz e da diversidade, mais facelo respectando e potenciando a pluralidade de linguas, culturas e tradicións que compartimos e que enriquecen este vello continente”.

Referíndose aos obxectivos de desenvolvemento sustentable en torno aos que xira o foro que estes días se celebra en Santiago, Santalices Vieira sinalou que ningún deles resulta alleo ao Parlamento.

A xuízo do titular do Lexislativo galego, “Santiago de Compostela é probablemente, pola súa historia e pola súa condición actual, un dos lugares máis adecuados para abordar cuestións tan de actualidade como o poder do turismo para promover o diálogo intercultural”.

Recordou que, ao longo da historia, canda os peregrinos a Santiago, “circulou tamén a cultura nas súas diferentes manifestacións”, ata o punto de que Compostela e Galicia xogaron un papel “determinante” no proceso histórico de construción da cultura europea.

“A diferenza doutros contornos monumentais, unicamente frecuentados por turistas ávidos de selfis, en Santiago conviven realidades diversas que se complementan e enriquecen mutuamente”, afirmou Santalices. Recordou que “aquí conviven turistas, viaxeiros á vella usanza, persoas en proceso de introspección persoal e a forza intelectual proxectada por unha universidade cinco veces centenaria”.

Presentación en Ordes do libro Isabel Zendal nos arquivos de Galicia, obra do escritor e xornalista Antonio López Mariño.

IMG_1563O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, presentou este mediodía en Ordes o libro  Isabel Zendal nos arquivos de Galicia, obra o escritor e xornalista Antonio López Mariño que acreditou a orixe galega desta muller á que a OMS considera a primeira enfermeira da historia en misión internacional. Zendal xogou un papel determinante para o éxito da Real Expedición Filantrópica da Vacina, que en 1803 partiu do porto da Coruña para inmunizar contra varíola en Iberoamérica (desde o norte de México ao sur de Chile, Filipinas e mesmo parte de China (Macao e Cantón).

Isabel Zendal, nada en Santa Mariña de Parada (Ordes)  foi a encargada de coidar aos nenos que facían de portadores da vacina e goza dun elevado recoñecemento en México, onde rematou a súa existencia, pero ata hai pouco era unha gran descoñecida en España e en Galicia. A investigación de López Mariño, recompilada neste libro editado polo Parlamento coa colaboración da Asociación Isabel Zendal, “remata con infinidade de confusións que rodeaban a figura desta heroína galega merecente de figurar nos libros de historia”, en opinión de Santalices.

O presidente do Parlamento agradeceu o a investigación histórica desenvolvida por López Mariño, pero tamén o apoio de Pilar Farjas, ex conselleira de Sanidade, impulsora e presidenta da Asociación Isabel Zendal, xurdida para divulgar a figura da enfermeira. Santalices trasladou tamén a súa felicitación ao alcalde de Ordes polas diferentes iniciativas que desde o Concello están a impulsar para sacar do esquecemento a Isabel Zendal.

Santalices Vieira explicou que a data elixida para a presentación deste libro, xusto despois do Día da Muller Traballadora, pretende tamén “render homenaxe, recoñecer e agradecer o traballo –remunerado e ser remunerar- de todas as mulleres durante todos os tempos”, focalizando a atención na figura de Zendal, “muller traballadora, galega e universal”.

Para Santalices, “as mulleres son e serán o motor que move o mundo e todo o que se faga para superar as desigualdades que aínda persisten será sempre insuficiente”. Animou a afrontar este reto “desde a unidade, fuxindo da confrontación, e facelo en todos os ámbitos, o público e o privado, porque a desigualdade se combate desde o fogar, desde a escola, desde as empresas, desde as institucións ou desde calquera recuncho no que esta eiva persista”.

Na súa intervención durante o acto celebrado na Casa da Cultura de Ordes, o presidente do Parlamento felicitouse polos diferentes traballos publicados en datas recentes para desmitificar a “lenda negra” que tantas veces empañou a historia de España e de Galicia.

“Por primeira vez en moito tempo comezan a descorrerse as cortinas que impedían coñecer boa parte do mellor do noso pasado”, con feitos como a Expedición da Vacina e outros que “deben facernos sentir orgullosos da nosa historia e animarnos a coñecela, a historia de España e a historia de Galicia, as dúas paralelas e indisolubles”.

“A Real Expedición Filantrópica da Vacina –afirmou Santalices- non foi un feito inusual ou illado na nosa historia”, e Isabel Zendal “xogou un papel determinante; sen ela, aquela xesta non tería sido posible, como recoñeceu o propio Balmis, o director da expedición”.

O presidente do Parlamento chamou a atención sobre o perigo que supón o movemento antivacinas. “A varíola, unha infección gravísima, é hoxe unha enfermidade erradicada grazas á aplicación das vacinas, unha lección que todas e todos, o conxunto da sociedade, deberíamos ter presente cada día e da que deberían tomar nota os irresponsables que se atreven a poñer en dúbidas as vacinas”.

Santalices foi precedido no uso da palabra polo autor do libro, Antonio López Mariño; a presidenta da Asociación Isabel Zendal, Pilar Farjas Abadía; a secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella; e o alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo.

Tanto o libro presentado este mediodía, editado en galego, como as súas versións en castelán e en inglés, poden consultarse na biblioteca de libros electrónicos da web do Parlamento de Galicia (http://www.parlamento.gal/Portada/LibrosElectronicos).

O titular do Lexislativo galego aproveitou a asistencia oa acto de alumnado e persoal docente do IES Maruxa Mallo de Ordes para convidalos a visitar o Parlamento de Galicia.