Archivos Mensuales: junio 2015

Lei de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais.

O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a Lei de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais.

Destaco o consenso e trDSC_0015aballo desenvolvido nunha ponencia produtiva, pausada e moi reflixiva, o que constitúe un bo exemplo para esta Cámara.

É unha lei que dá soporte á boa práctica clínica que desenvolven os profesionais. Unha lei que pon en valor as nosas leis. Unha lei que entrou no Parlamento andaluza e saíu unha lei galega.

A cidadanía demanda calidade na morte e nós temos que dar resposta a esa demanda a través dun contexto ético e xurídico. Tomouse como referencia o recollido no Plan Galego de Coidados DSC_0017Paliativos e tamén as recomendacións que fixo a Comisión Galega de Bioética.

CENA BENÉFICA PROXECTO HOME. XXV ANIVERSARIO

                             174948                                               En apoyo de la labor que realiza la entidad, de ayuda a los drogodependientes y a sus familias, para devolver a muchas personas su dignidad. 174956

PNP Conecta 72

DSC_0026Na Sesión Plenaria do día de hoxe trataremos, entre outros temas, unha Proposición Non de Lei chamada “Conecta 72”, trátase dun programa a través do cal todos os pacientes que reciban a alta hospitalaria recibirán nas primeiras 72 horas unha chamada-consulta telefónica por parte do seu centro de saúde.

Trátase de non desligarse dun paciente que tivo un episodio hospitalario.

Este servizo préstase a través de enfermaría de atención primaria.