Archivos Mensuales: octubre 2015

ORZAMENTOS

Os orzamentos para o ano 2016 son SOLVENTES:

  • Non están previstos COPAGOS.
  • Non está previsto disminución de prestacións, máis ben incremento.
  • Non está previsto unha caída no rendemento cirúrxico nin da actividade.

POLA CONTRA ESTÁ PREVISTO:

  • Incremento dos programas de cribado.
  • Incremento dos programas de vida saúdable.
  • Incremento da vacinación como prevención da poboación.
  • Incremento da tecnoloxía e dos equipamentos.

O noso modelo, é o do POSIBLE:

  • Construímos en époco da crises.
  • Mantemos a cobertura e as prestacións.
  • Non temos deudas cos proveedores.

MANTEMOS A CALIDADE GRAZAS AOS NOSOS PROFESIONAIS.Miguelsantalices_orzamentos16

Sostenibilidade

O pasado 27 de outubro, falamos no Parlamento de Galicia sobre a Sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde, decir, que eu son máis partidario de empregar a palabra SOLVENCIA, pois a Sostenibilidade está ligada ao PIB, mentres que a Solvencia, está ligada a EQUIDADE, EFICIENCIA E CALIDADE.

Somos SOLVENTES en Galicia porque tomamos medidas:

-Non temos desfases de 645 millóns de euros no gasto corriente (como no ano 2008 detectado polo Consello de Contas).

-Catálogo de fármacos, que provocou aforro en política farmacéutica.

-Incremento de prescrición de xenéricos, pasamos dun 11 a 43%.

-Xestión Integrada (evitando duplicidades)

-Construímos infraestruturas, Hospitais e Centros de Saúde.

-Introducimos e renovamos a Alta Tecnoloxía, 88 millóns €.

-Temos unha sanidade con cobertura universal.

-Non temos COPAGOS.

-Non temos deudas, pagamos de puntualmente.

-TEMOS CALIDADE, así se recolle no noso Barómetro, onde un 73% da nosa poboación está satisfeito co noso sistema sanitario.Todo elo, sen dúbida, grazas aos nosos profesionais.

Xornada conmemorativa dos 100 Anos do Pazo do Parlamento

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0202Hoxe, na xornada conmemorativa dos “100 Anos do Pazo do Parlamento” onde tiven o honor de presentar a Ramón Villares (catedrático de Historia Contemporánea da USC), no relatorio “Eugenio Montero Ríos na Galicia do seu tempo” e a José Ramón Soraluce Blond (catedrático de Composición Arquitectónica da Universidade da Coruña), no relatorio “O Pazo do Hórreo, arquitectura e autores”.