Archivos Mensuales: enero 2016

Declaración institucional sobre o Día de conmemoración anual en memoria das vítimas do holocausto

Hoxe tiven o inmenso honor de ler no Parlamento de Galicia a seguinte Declaración Institucional:

Declaración institucional sobre o Día de conmemoración anual en memoria das vítimas do holocausto

O 1 de novembro de 2005, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas, na súa 42ª sesión plenaria, reafirma que o Holocausto, que tivo como resultado que un terzo do pobo xudeu e innumerables membros doutras minorías morreron asasinados, será sempre unha advertencia para todo o mundo dos perigos do odio, o fanatismo, o racismo e os prexuízos. E tamén decidiu designar o 27 de xaneiro como Día Internacional de conmemoración anual en memoria das víctimas do Holocausto, todas elas vítimas do nazismo, entre as que se contan tamén galegos e galegas.

A Asemblea Xeral rexeitou, e este Parlamento faina súa, toda negación, xa sexa parcial ou total, do Holocausto como feito histórico. E condenou sen reservas, condena que tamén este Parlamento fai súa, todas as manifestacións de intolerancia relixiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na orixe étnica ou nas crenzas relixiosas, teñan lugar onde teñan lugar.

O Parlamento de Galicia constata, coa Asemblea Xeral das Nacións Unidas, que o descoñecemento e o menosprezo dos dereitos humanos orixinan actos de barbarie aldraxantes para a conciencia humana.

O Parlamento de Galicia, un ano máis e de acordo coa letra e co espírito da Declaración do 1 de novembro de 2005 da 42ª Asemblea Xeral das Nacións Unidas, chama o Goberno da Xunta a traballar arreo contra os posibles brotes de racismo, xenofobia e discriminacións baseados na orixe étnica ou nas crenzas relixiosas, e os cidadáns e as súas organizacións a permaneceren vixiantes para que nunca máis un réxime como o que produciu o Holocausto poida nin asentar entre nós nin en ningún lugar do mundo.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2016

_MG_0368

Abrumado polas felicitación e mostras de cariño recibidas nas últimas horas, logo de ser elixido presidente do Parlamento de Galicia, quero expresar o meu agradecemento a todas as persoas que por diferentes medios me fixeron chegar os seus bos desexos.

Agradecemento tamén, aos meus compañeiros do Grupo Parlamentario Popular, por terme honrado co seu apoio, ao conxunto da Cámara, así como a moitas persoas que sen estar no Parlamento me apoiaron tamén.

Como dixen onte, se cadra poucas persoas queren tanto ao Parlamento coma min e por iso mesmo me esforzarei por estar á altura da responsabilidade que me foi confiada, exercendo a Presidencia do Parlamento como corresponde.

Presentación dun volume que recompila os discursos parlamentarios do presidente Fernández Albor

O Salón dos Reis da Cámara galega acolleu a presentación do libro “Os discursos parlamentarios de Xerardo Fernández Albor”, o primeiro título dunha colección na que lle seguirán os volumes correspondentes aos presidentes de Galicia que o sucederon.

O protagonista do libro, Xerardo Fernández Albor, a través dunha carta dirixida á presidenta do Parlamento, desculpou a súa participación neste acto por razóns de saúde e trasladou o seu agradecemento a “todos os que traballaron pola Autonomía de Galicia”.