Na Sesión Plenaria de hoxe din lectura á Declaración Institucional pola Defensa e Porvir do Centro Galego de Bos Aires.