López Abella entrega ao presidente do Parlamento o Informe sobre violencia de xénero de 2016

A secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella, entregou este venres ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, o Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, correspondente ao exercicio de 2016.Susana López Abella, entregará ao presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, o Informe anual correspondente a 2016 de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

A secretaria xeral presentará o informe na Cámara lexislativa o vindeiro 29 de marzo, na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.