Constitución do Parlamento, X Lexislatura

Unha vez rematada a sesión constitutiva da X Lexislatura do Parlamento de Galicia quero, en primeiro lugar, a agradecer a confianza dos compañeiros e compañeiras que me elixiron presidente da Cámara. E agradecer, por suposto, todas as mensaxes de felcitación recibidas por diferentes vías.

Agardo e desexo -e pola miña banda farei canto este ao meu alcance- que a que agora comeza sexa unha Lexislatura caracterizada polo respecto intitucional, na que a Cámara poda avanzar nos mecanismos de participación cidadá e continuemos sendo líderes en traballo parlamnetario.