Archivos Mensuales: junio 2016

Entrega de galardóns da “Asociación Española contra el Cáncer” en Ourense

20160609_SANTALICES120160609_SANTALICES2

A “Asociación Española contra el Cáncer” entregou onte os V Galardóns AECC Ourense 2015 na capital das Burgas.

20160609_SANTALICES3Os premiados foron:

-Director do pabellón de deportes Paco Paz, Ángel Cid Manzano.

-Pablo Álvarez, un xoven empresario da firma de diseño Bdosmilcatorce e,

-Martín Pousa, presidente da asociación de pasteleros

 

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia no marco do Día Internacional contra o Traballo Infantil

Os deputados e as deputadas que neste Parlamento representamos a cidadanía  galega facemos un chamamento á comunidade internacional para defender que todos os nenos  e nenas teñan acceso á educación universal gratuíta como un dereito básico e obrigatorio e a loitar polo desenvolvemento de políticas que impidan a explotación infantil a través do traballo.

Todos os  nenos  e nenas teñen os mesmos dereitos, establecidos en tratados internacionais como a Convención sobre os dereitos do neno, que recolle os dereitos da infancia e inclúe dereitos como o dereito á educación. As institucións públicas e, en concreto, este Parlamento responsabilízanse e garanten que todas as nenas e os nenos poidan acceder aos seus dereitos e instan a que tamén sexa así a nivel global.

O traballo infantil é consecuencia de situacións de pobreza nas  que os nenos e nenas están obrigados a abandonar os estudos para manter economicamente as súas familias, perdendo o dereito á nenez e a súa posibilidade a un futuro digno.

Este Parlamento é consciente de que a situación das nenas é  especialmente difícil, xa que sofren una dobre vulneración pola súa idade  e  polo seu xénero. Así, as nenas son as máis pobres entre os pobres: nos  países en vías de desenvolvemento as nenas son as máis vulnerables, un feito que se acentúa cando no seu contorno hai  escaseza de recursos. Este factor, xunto con outros condicionantes, fai  que as nenas non poidan ir ao colexio e que sufran prácticas como o matrimonio infantil, o traballo infantil doméstico, o embarazo temperán, a violencia, a discriminación e a mutilación xenital feminina.

O Parlamento de Galicia reitera  o seu compromiso cos  dereitos da infancia e a súa loita contra o traballo infantil e, en concreto, o traballo doméstico que realizan millóns de nenas no mundo.

Xantar-coloquio, organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, apuntou hoxe que unha das súa obrigas é a de “explicar o que facemos, pero tamén a escoitar e tomar nota sobre o que o Parlamento pode facer polas persoas; porque o Parlamento é unha institución útil, sempre á escoita e ao servizo dos cidadáns”.

Santalices Vieira participou este mediodía, en Vigo, nun xantar-coloquio convocado polo Círculo de Enmpresarios de Galicia.  Explicou que acode a este encontro “encantado”, porque o Parlamento de Galicia está obrigado a abrirse á sociedade: que as persoas visiten e coñezan a sede do Lexislativo, pero tamén que os  representantes da institución estean ao pé da rúa ”onde sexamos requiridos, ao carón dos problemas, e ao carón da xente á que nos debemos”.

Destacou que o Parlamento de Galicia é a Cámara autonómica que máis traballa de España, ao tempo que se sitúa entre as máis eficientes en termos económicos.

No encontro, o presidente do Parlamento explicou o amplo paquete lexislativo de rexeneración e impulso democrático aprobado pola Cámara autonómica no último ano.

Este conxunto de normas incluíu a Reforma do Regulamento da Cámara e as leis de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá; a reforma da Lei do Consello de Contas e prevención da corrupción, a de  financiamento das formacións políticas e entidades vinculadas, a de  modificación das normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, a de transparencia e bo goberno, e a de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público.

A xuízo de Santalices Veira, con este conxunto de leis, Galicia dotouse  dunha estructura normativa  novidosa e pioneira en moitos aspectos, que permite un Parlamento máis áxil, transparente e participativo, e que, ademais,  incrementou a capacidade de control e impulso da oposición.

Referíndose a medidas derivadas deste paquete lexislativo, Santalices citou o incremento da independencia do Consello de Contas, reforzado con competencias para a a prevención da corrupción; o reforzamento das funcións do Valedor do Pobo en materia de transparencia; o incremento do control sobre o financiamento das formacións políticas; a aprobación de “unha das normas máis avanzadas” en materia de transparencia e bo goberno; ou a que impide que a Administración asuma a defensa xurídica das persoas que actuaran contra o interese xeral.

O presidente do Parlamento animou aos integrantes do Círculo de Empresarios e ao conxunto da sociedade a utilizar as diferentes fórmulas de participación na vida parlamentaria contempladas na Lei de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá aprobada pola Cámara lexislativa.

“Queremos que a xente participe masivamente porque todas as ideas e propostas son benvidas”, afirmou Santalices, referíndose á posibilidade de que os cidadáns participen no control ao Goberno, formulando propostas de preguntas que poden ser asumidas polos grupos parlamentarios, pero tamén facendo uso doutras fórmulas como a posibilidade de enviar comentarios ou suxestións ás leis en trámite, o dereito de petición perante o Parlamento, as proposicións de lei de inciativa lexislativa popular (reduciuse de 15.000 a 10.000 o número de sinaturas necesarias, convertendo a Galicia nunha das Comunidades menos esixentes).

 O Parlamento de Galicia tamén é o único que contempla a participación popular no impulso da acción de Goberno a través das proposicións non de lei, que deben presentarse  respaldadas por 2.500 sinaturas e logo ser asumidas por un grupo parlamentario.

Sesión Plenaria “Día Internacional contra o traballo infantil”

O Parlamento de Galicia acolleu este mediodía un Pleno con escolares, nas datas previas á celebración do Día Internacional contra o Traballo Infantil e organizado coa colaboración de Plan Internacional no marco da súa campaña global en defensa dos dereitos das nenas.

No acto, o presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, lamentou que o traballo infantil “sigue afectando, por desgraza, a millóns de nenos e nenas de todo o mundo” e animou aos presentes a facer memoria. Recordou, nesta liña que, “probablemente sen acadar o dramatismo que aínda hoxe presenta en países do terceiro mundo, onde algúns nenos e nenas viven e traballan en condicións inhumanas, que rozan a escravitude, na Galicia e na España da postguerra o traballo infantil aínda era unha realidade cotiá en amplos sectores”.

 Fronte ás persoas que consideran que pouco ou nada se pode facer fronte a esta lacra -calcúlase que hai actualmente arredor de 200 millóns de nenos e nenas traballadores- o presidente do Parlamento de Galicia insistiu na necesidade de chamar a atención sobre a severidade deste problema e de contribuír desde as institucións a unha maior concienciación arredor de “realidades arrepiantes como o traballo infantil, a discriminación das nenas e tantos outros”.

 Mais Santalices animou tamén a actuar desde o plano individual nunha dobre dirección. Por unha parte, exercendo a responsabilidade como consumidores para “evitar mercar calquera produto que teña sido elaborado con man de obra infantil”. Ao seu xuízo, “ás veces, o barato en termos económicos resulta absolutamente inaceptable desde a óptica ética e moral”. E tamén exercendo a solidariedade, colaborando coas diferentes organizacións que traballan sobre o terreo, especialmente as materia sanitaria e educativa, para que as nenas e os nenos que tiveron a desgraza de nacer en contextos menos favorables que o noso podan aceder a oportunidades que de cote se lles negan”.

O titular do Lexislativo galego chamou tamén a atención sobre a importancia da educación para superar as desigualdades e, citando datos de Plan Internacional, sinalou que un só ano extra de educación secundaria dunha nena aumentará entre un 10 e un 20% os seus ingresos cando sexa muller. Estes ingresos serán, nun 90%, investidos na súa familia e na súa comunidade. Pero ademais, por cada ano extra de educación dunha nai redúcese a mortalidade infantil dos seus fillos entre un 5 e un 10%.

 Á vista destes datos, Santalices Vieira animou aos nenos e nenas que hoxe tomaron parte no Pleno infantil da Cámara a aproveitar o seu período formativo porque, na súa opinión, “unha boa formación é a mellor garantía de éxito na vida adulta; garantía de éxito profesional, e garantía tamén de éxito persoal”.

 O acto foi clausurado polo presidente da Xunta e contou tamén coa intervención de representantes do grupos parlamentarios, a directora de Plan Internacional e unha nena que forma parte do comité asesor xuvenil de Plan Internacional. Asistiron a esta sesión un grupo de preto de 60 nenos e nenas do CEIP Plurilingüe Nantes, de Sanxenxo, acompañados de profesorado do centro.