Os integrantes da Mesa do Parlamento efectúan unha visita á sede do Consello de Contas de Galicia.

Os integrantes da Mesa do Parlamento efectúan unha visita á sede do Consello de Contas de Galicia.