Sostenibilidade

O pasado 27 de outubro, falamos no Parlamento de Galicia sobre a Sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde, decir, que eu son máis partidario de empregar a palabra SOLVENCIA, pois a Sostenibilidade está ligada ao PIB, mentres que a Solvencia, está ligada a EQUIDADE, EFICIENCIA E CALIDADE.

Somos SOLVENTES en Galicia porque tomamos medidas:

-Non temos desfases de 645 millóns de euros no gasto corriente (como no ano 2008 detectado polo Consello de Contas).

-Catálogo de fármacos, que provocou aforro en política farmacéutica.

-Incremento de prescrición de xenéricos, pasamos dun 11 a 43%.

-Xestión Integrada (evitando duplicidades)

-Construímos infraestruturas, Hospitais e Centros de Saúde.

-Introducimos e renovamos a Alta Tecnoloxía, 88 millóns €.

-Temos unha sanidade con cobertura universal.

-Non temos COPAGOS.

-Non temos deudas, pagamos de puntualmente.

-TEMOS CALIDADE, así se recolle no noso Barómetro, onde un 73% da nosa poboación está satisfeito co noso sistema sanitario.Todo elo, sen dúbida, grazas aos nosos profesionais.