Proposición de Lei de dereitos e garantías da dignidade dos enfermos terminais.

No día hoxe, en Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, comeza a tramitación e debate da Proposición de Lei de dereitos e garantías da dignidade dos enfermos terminais.

20150422 Comision 5